Atomic Bomb Memorial Dome 5
Oil on canvas
36" x 30"
2004 - 2005
SOLD
Copyright © 2005 Toki Orui