The Lanterns
Oil on canvas
24" x 20"
2008
Copyright © 2008 Toki Orui