Untitled (Kimono back)
Oil on canvas
36" x 24"
2010
Copyright © 2010 Toki Orui