Incomplete Work
Oil on canvas
36" x 48"
2011
Copyright © 2011 Toki Orui