Purple Kimono
Oil on canvas
36" x 30"
2009
Copyright © 2009 Toki Orui