Shichigosan
Oil on canvas
37" x 28"
2008
Copyright © 2008 Toki Orui