The Path to Mount Kouya (Kyoto)
Oil on canvas
36" x 33"
2005 - 2006
Copyright © 2005 Toki Orui